KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVA


Detaljan opis


Naziv: KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVA
JIB:
Aktivnost: Opće djelatnosti javne uprave
Broj zaposlenika: 98
Tip društva: Organi uprave
Registracijski broj: X
Stanje: Aktivan
Datum registracije: 28.02.08
Tip vlasnistva: Nema
Adresa: REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 1